Museu de ciències naturals

Any

1999 – 2011

Situació

Granollers, Barcelona

Superfície

2.300 m²

Promotor

Diputació de Barcelona

Fotos

Actualment el museu es composa per la casa “Pins Arfrens coneguda com “La Tela” de l’any 1912 i un jardí Botànic. El projecte aporta per una valoració projectual i funcional de l’actual jardí Botànic en tota l’operació, al tractar-se d’un espai insòlit i sorprenent en l’àmbit urbà. Així, el projecte contempla l’accés general del museu des del propi jardí, o sigui, des de la natura.

Es planteja l’edifici de nova planta com a vertader teló de fons del jardí. Seria un edifici de planta rectangular entre el jardí Botànic i el jardí de nova creació, a on el vestíbul permet tenir dobles accessos i permeabilitat visual interior-exterior i entre els tres nivells de l’edifici. S’ubiquen les sales d’exposició temporal i permanent, la sala d’actes, el noctuari, planetari…

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Lidia Planas

Estructura

Manuel Arguijo i associats

Instal·lacions

Briz-Fumadó / Francesc Labastida

Direcció d’execució

Virginia Otal, Vidal García

Empresa Constructora

CYCONS GRUPO CAÑA

Paisatge

Manel Corominas

Fotografia

Aleix Bagué