Conservatori Victòria dels Àngels

Any

2006 – 2011

Situació

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Superfície

2.080 m²

Promotor

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Fotos

El conservatori, donat el seu caràcter de contenidor flexible de funcions diverses haurà d’assumir unes visions més funcionals. La seva pròpia imatge reclamarà d’una part una identitat pròpia allunyada del seus veïns, i d’altra, unes connexions, tant visuals com físiques, amb les arquitectures adjacents. Serà en aquest cas que la representativitat de l’edifici serà provocada pel seu propi llenguatge formal i la voluntat de manifestar-se com un vertader contenidor funcional.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Josep Gallego, Jordi Figa, Stefaan Loncke

Estructura

Bernuz Fernández arquitectes

Instal·lacions

PGI Grup

Empresa Constructora

Excover

Fotografia

Aleix Bagué