Nou Hospital Joan XXIII

Any

2019 – En curs

Situació

Tarragona

Superfície

77.900 m²

Promotor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut

Fotos

El primer paràmetre de la proposta consisteix en la construcció perimetral de noves edificacions al voltant de l’hospital existent – en l’estadi final – per tal d’aconseguir una imatge del conjunt el més unitària possible.
Dintre d’aquesta intenció, la proposta planteja una resposta unitària sobre el carrer de Joan Pau II, en el que conviuran les façanes de les noves edificacions amb la façana nord–est de l’Edifici Francolí existent.

El segon paràmetre consisteix en la inclusió d’una rambla, que recorre longitudinalment tot el projecte de nord a sud. Aquest eix de caire públic i que en els seus extrems comunica dues places públiques, desenvolupa al llarg del seu recorregut els diferents accessos públics al conjunt.
El recorregut de l’eix vindrà pautat per diferents punts de connexió amb el carrer Joan Pau II i, per tant, mantindrà en tot moment la seva voluntat de Rambla cívica del conjunt, lligada a l’estructura urbana de la ciutat.
En l’extrem nord, l’espai públic en el que actualment s’ubica l’aparcament, esdevindrà un Jardí on la topografia s’anirà adaptant als diferents usos, al costat d’un espai mes dur, que farà les vegades d’avantsala i accés a l’Hospital, com a inici de la Rambla. En l’extrem sud, la Rambla s’integrarà lateralment a una plaça pública ubicada entre l’edifici d’administració i l’edifici docent. Aquesta plaça pública connectada amb la trama urbana des dels soportals del edifici administratiu, incorpora en un dels seus extrems la cafeteria actual i els laboratoris en l’edifici existent, englobant-lo per tal de dotar al conjunt d’una nova imatge.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria, Lidia Planas, Josep Gallego amb CDB arquitectura, Mario Corea arquitectura, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Hernán Gastelu, Carlos Martí, Albert Mesalles

Estructura

BIS structures

Instal·lacions

EINESA / SC enginyeria, UTE

Empresa constructora

Fase 1.1: OHLA / COPISA, UTE

Infografia

Saida Dalmau / María Arau