Centre cultural de Sant Cugat

Any

1989 -1994

Situació

Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Superfície

9.464 m²

Promotor

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Fotos

El projecte intenta resoldre des de la seva volumetria un programa funcional complex. El teatre s’erigeix en el protagonista de tota l’operació. La resta de cossos edificats es disposa perimetralment a la gran caixa central, amb la qual cosa s’intenta resoldre el problema d’escala que plantejarien les façanes laterals i posterior del teatre.

Una plaça-plataforma de grans dimensions permetrà especialitzar els accessos als diferents usos i edificis. D’aquesta manera, es podran entendre les parts diferents com un sol conjunt.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Joan Solé

Estructura

Brufau-Obiol

Instal·lacions

Briz-Fumadó

Direcció d’execució

Vidal García

Empresa Constructora

Cubiertas y Mzov

Acústica

Arau acústica

Fotografia

Ferran Freixa