Hospital de Camerun

Any

2014

Situació

Yaoundé, Camerun

Superfície

118.040 m²

Promotor

Privat

Fotos

L’edifici es situa sobre una parcel·la amb un fort pendent cap al sud, amb una bona exposició al sol i amb bones vistes cap al paisatge. Es planteja una volumetria que treu profit d’aquest emplaçament, aprofitant la relació amb l’entorn i proposant unes formes que permeten un bon comportament tèrmic i energètic.

Al nivell inferior es situen l’aparcament i totes les àrees públiques de l’hospital. Als nivells segon i tercer es disposa el programa hospitalari, amb un accés més limitat. La quarta planta es destina a la logística i a les instal·lacions. A les plantes cinquena i sisena es situen les unitats d’hospitalització.

A nivell del soterrani es situen dues galeries de serveis que permeten la correcta distribució de les instal·lacions fins a totes les zones de l’edifici.

El programa també inclou una franja d’habitatges pel personal de l’hospital, situada a la cara nord de la parcel·la. Les dues barres ubicades a l’extrem est es destinen a situar un geriàtric i un hotel pels acompanyants dels pacients, que disposen d’un accés independent al de la resta de l’hospital.

Es proposa tractar les cobertes dels volums inferiors com a cobertes verdes i incorporar la vegetació com a filtre a les façanes dels cossos superiors. Es busca millorar el comportament tèrmic de l’edifici, fer-lo més agradable i confortable pels usuaris i establir una complicitat entre l’interior i l’exterior.

Equip

Autors

Ramón Sanabria, Lidia Planas, Josep Gallego amb Joao Alvaro Rocha

Infografia

Luís Loya