Centre visitants Parc Güell

Any

2014 – 2019

Situació

Barcelona

Superfície

415 m²

Promotor

B:SM

Fotos

El projecte planteja la rehabilitació interior completa de la casa, conservant la seva volumetria original i part dels forjats de planta primera i coberta, per allotjar espais expositius relacionats amb el Park Güell. Es proposa la creació d’un nou accés públic des del carrer del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, cap al nivell superior del jardí. Donat que la cota de la terrassa superior es troba 2 metres per sobre de la cota del carrer, a la cantonada sud de la parcel·la, es planteja el rebaix del terreny per accedir a peu pla, a nivell de la planta semisoterrani.

Es genera un pati lateral d’accés a l’edifici, amb connexió directa amb el carrer mitjançant una petita rampa adaptada, que mitjançant una escala connecta amb la terrassa inferior del jardí, una zona enjardinada, amb arbres que actuïn com a fons de les visuals cap a aquesta direcció.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria, Lidia Planas, Josep Gallego

Col·laboradors Arquitectura

Carlos Martí

Estructura

Aquilué Serrat arquitectes

Instal·lacions

SC enginyeria

Direcció d’execució

Virginia Otal, Vidal García

Empresa Constructora

Construccions Pérez Villora

Coordinació de Seguretat i Salut

SGS

Fotografia

Jesús Arenas