Intermodal aeroport de Barcelona

 

Any

2002 – 2007

Situació

Aeroport de Barcelona, Barcelona

Superfície

11.400 m²

Promotor

Aena

Fotos

L’edifici intermodal i de connexió amb les Terminals A i B es caracteritza exteriorment per una façana que s’estén més enllà de la pròpia dimensió de l’edifici, ja que s’intenta establir una continuitat entre les façanes de la terminal B, des del mural de Miró, i de la terminal A.
El projecte planteja una façana neutra en el seu tractament per no crear mimetismes amb les façanes actuals. Per això, es proposa una façana de lamel·les verticals d’alumini, que s’alinea amb les façanes de les terminals veïnes.

El volum del nou edifici es situa separat del nou tancament de façana i actua com un volum independent, amb una envolvent de quatre façanes amb doble pell. La pell interior és de pavés opal, mentre que l’exterior és de policarbonat. L’espai intermig serveix com a galeria de serveis.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria amb Carlos Ferrater, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Josep Maria Casadevall

Estructura

INECO

Instal·lacions

INECO

Empresa Constructora

OHL / SOCLESA, UTE

Fotografia

Aleix Bagué