Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa

Any

2005 – 2013

Situació

Olot, Girona

Superfície

27.873 m²

Promotor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut

Fotos

La proposta es planteja com un edifici horitzontal i esglaonat adaptant-se a la topografia natural del terreny, aconseguint que totes les plantes estiguin en contacte amb el sòl, minimitzant així la seva volumetria en el lloc. Des de la planta d’accés es crea una imatge d’un edifici d’una planta, molt respectuós amb l’entorn.

Conceptualment l’Hospital proposat no vol plantejar un únic volum d’edifici sinò que disposa seqüències i àmbits més privatitzats per tal d’aconseguir crear un seguit d’ambients confortables i controlats, lluny d’imatges d’edificis poc permeables.

L’objectiu és crear un ambient tranquil i relaxat, utilitzant i emfatitzant un tractament dels massissos arquitectònics com a marc del buit. Que permetin la transparència i la connexió permanent amb l’entorn natural.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria amb AIS, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Lidia Planas, Josep Gallego

Estructura

STATIC ingeniería

Instal·lacions

QS enginyeria

Direcció d’Execució

Virginia Otal, Vidal García / AT3, UTE

Empresa constructora

SACYR / TAU ICESA, UTE

Escultura

Antoni Roselló

Fotografia

Juan Rodríguez