Complex cultural a Sabadell

Any

2003 – 2009 (Projecte Bàsic)

Situació

Sabadell, Barcelona

Superfície

51.500 m²

Promotor

Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sabadell

Fotos

El projecte vol plantejar sobre un basament urbà tres volumetries específiques que responguin a tres models diferenciats però a la vegada relligats per la seva base.

El volum del teatre vol fugir de l’aparició de la gran dimensió de la caixa escènica, és per això que incorporarà programa del Centre d’estudis en l’espai sota coberta, per aconseguir una secció contínua.

El projecte contempla tant des del funcionament com des de la forma, una clara autonomia de cada edifici dins el conjunt, però a la vegada vol que hi hagi parts específiques que es puguin compartir atenent a facilitats de control i reducció de costos de manteniment.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria amb Carlos Ferrater, UTE

Estructura

Manuel Arguijo i associats

Instal·lacions

Francesc Labastida

Fotografia

Aleix Bagué