Auditori Municipal de Terrassa

Any

1999 – 2003

Situació

Terrassa, Barcelona

Superfície

6.097 m²

Promotor

Ajuntament de Terrassa

Fotos

El conservatori s’ubica en una àrea de nova creació situada a prop d’un gran parc, tot i que conviu amb edificis d’habitatges de gran altura. Per aquesta raó, la façana nord es construeix amb vidre emmotllat, per mantenir una mica de privacitat.

En secció, es distribueixen dues àrees prou diferenciades. D’una banda, trobem el conservatori i totes les dependències vinculades a les tasques pedagògiques, els quals es distribueixen en tres bandes perpendiculars a la façana principal. S’incorporen dos patis entre aquestes bandes per mantenir la llum i la privacitat de les aules. L’altra àrea contindrà l’auditori de música, que tindrà un ús docent i, al mateix temps, un ús públic extern. Aquesta diferenciació d’usos també presenta accessos diferents els quals aprofiten topogràficament la trobada de l’edifici amb el terra.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria amb 2BMFG arquitectes, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Carme Grau, Vicens Font, Marta Goñi

Estructura

Joan Margarit / Carles Buixadé

Instal·lacions

Emilio Manrique / Jaume Boneu / Javier Escribano

Empresa Constructora

OHL

Fotografia

Aleix Bagué