Ciències de la salut USC

Any

2016 – 2017 (Proyecto Básico)

Situació

Santiago de Compostela, La Coruña

Superfície

12.312 m²

Promotor

Universitat Santiago de Compostela

Fotos

Es projecta per al complex dotacional d’edificis de ciències de la salut un edifici lineal de planta baixa i tres plantes pis que s’implanten perimetralment al solar amb la intenció de generar un recinte controlat interior. Un gran edifici lineal dóna façana a l’avinguda del CHUS protegint el nou pati-campus i generant la futura avinguda-passeig.

Aquesta disposició d’un nou conjunt edificat com a gènesi d’un recinte urbà-arquitectònic serà l’envoltant de l’antic hospital Gil Casares. Es crea així l’anomenat pati-campus com a lloc de trobada i de circulacions que acompanyen i realcen l’edificació antiga, futur museu. El nou volum s’adapta al seu entorn i als edificis adjacents de manera no contrastada.

Es disposen dos grans portals d’accés al nou recinte. Un al costat sud reforçant la memòria històrica de l’actual edifici Gil Casares i una altra al nord-est facilitant una referència icònica del nou recinte i l’accés de vianants des del campus sud de Santiago de Compostel·la.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria, Lidia Planas, Josep Gallego amb CDB arquitectura, UTE

Estructura

Manuel Arguijo i associats

Instal·lacions

Francesc Labastida

Infografia

Saida Dalmau