Estacions de metro Línia 9

Any

2008 – 2016

Situació

Barcelona

Superfície

12.500 m²

Promotor

Ajuntament de Barcelona

Fotos

Les dues estacions de metro, Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9, vinculades a les terminals T1 i T2 disposen de les mateixes característiques formals i ambientals, donada la seva ubicació de proximitat i el seu lligam amb l’edifici de la multimodal, realitzat pels mateixos autors.
Las característiques bàsiques dels elements públics de transport de les infraestructures tenen a veure amb la claredat de fluxos i d’organització. Aeroports, estacions ferroviàries o de metro, han de respondre de forma clara i rotunda a la claredat de recorreguts i de racionalitat funcional.
En el nostre cas, la utilització dels mateixos materials (alumini, murs retro projectats, cel ras, etc.) volen participar del mateix codi lingüístic que les arquitectures que els hi donen suport.

Equip

Autors

Ramón Sanabria amb Carlos Ferrater, Josep Maria Casadevall, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Dolors Sayeras, Jordi Esqué, Joan Cané

Empresa Constructora

FCC / OHL / COPISA

Fotografia

Simón García