Ampliació de l’hospital Viladecans

Any

2008 – 2009
(Projecte Bàsic)

Situació

Viladecans, Barcelona

Superfície

59.376 m²

Promotor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut

Fotos

L’actual Hospital s’ubica en una àrea de forta expansió de la ciutat, amb actuacions dotacionals d’edificis de gran qualitat arquitectònica, especialment sobre l’Avinguda Josep Tarradellas. Es proposa edificar tot el perímetre, deixant l’Avinguda de Gavà com el carrer principal des d’on accedir a l’Hospital, que mantindrà el caràcter axial i frontal de la façana de l’edifici històric.

Es planteja un espai d’accés on es troba amb el primer recinte de l’Hospital. Espai obert que presideix l’edifici antic abraçat lateralment per construccions ja existents. Des d’aquest primer recinte es podrà accedir a diferents peces públiques del conjunt: una part de consultes, cafeteria i zona docent. Un cop a l’interior de l’antic edifici, serà a través del vestíbul, un element vidriat entre els dos patis, per on s’accedirà a un segon recinte, aquest cop cobert.

Aquest espai funciona com una plaça pública coberta que dóna contingut a tota l’operació, facilitant els recorreguts i la diversitat d’accessos que un centre d’aquestes característiques ha de tenir. La composició general es basarà en anar de lo públic i exterior a allò més privat i interior, però sempre des d’ambients i recintes públics i protegits.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria amb AIS, UTE

Estructura

Manuel Arguijo i associats

Instal·lacions

AIS

Infografia

Ben Schepens