Habitatges Eixample de Mar

Any

2007 – 2008

Situació

Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Superfície

13.565 m²

Promotor

Garraf Mediterrania

Fotos

EDIFICI B1
Es projecta com un edifici continu entre mitgeres amb tres façanes: Rambla Samà -Carrer Transversal -Plaça Mediterrània. L’edificació es concentra en el perímetre, alliberant un pati interior cobert amb vidre on s’aboquen tots els serveis i en el qual se situen les escales com a elements lleugers d’unió dels edificis.

EDIFICI B2
Es projecten dues petites torres escalonades a sud i unides en l’orientació a nord. És per això que la globalitat ocorre composta per la unitat (amb una façana contínua que dona a la Plaça Mediterrània) i per la dualitat (com dues façanes iguals però independents, marcant la boca d’entrada a la plaça en el recorregut ascendent facis del Passeig Marítim).

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria amb Taller Tres arquitectura, Lluís Cantallops, Miquel Mas, UTE

Direcció d’Execució

Joan Olona / Francisco Ruiz / Roger Moras

Estructura

Taller Tres arquitectura / Javier Montes

Instal·lacions

SAGA Ingenieria / SIGMA Enginyers SL

Empresa Constructora

QUALITAT OBRES

Fotografia

Aleix Bagué