Centre Cultural i Auditori a Leioa

Any

2000 – 2004

Situació

Leioa, Bizkaia

Superfície

12.000 m²

Promotor

Ajuntament de Leioa

Fotos

Optem pel silenci. Era difícil disposar una arquitectura pública enmig d’aquest entorn. Un edifici de cristall, una caixa neutra i callada, com el parèntesi enmig d’una frase.

Les plantes sobre rasant, actuen com a autèntics contenidors de funcions molt diverses. Sota rasant s’ubica un teatre-auditori amb tots els seus serveis.

Les façanes respondran a l’orientació i a l’ambient urbà al qual donen suport. La disposició de tendals de vidre exteriors a l’oest i paravistes interiors a l’est seran els únics mecanismes capaços d’alterar aquesta neutralitat que es busca.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria amb Lluís Comeron, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Fernando Carrasco

Estructura

Manuel Arguijo i associats

Instal·lacions

Martí Estellés / Red XXI Comunicaciones

Direcció d’execució

Virginia Otal, Vidal García

Empresa Constructora

OHL

Acústica

Arau acústica

Fotografia

Aleix Bague