Residència Sociosanitària Joan XXIII

Any

1999 – 2006

Situació

Tarragona

Superfície

7.453 m²

Promotor

Servei Català de la Salut

Fotos

L’edifici es situa de forma que s’allibera un espai obert donant l’esquena al volum de l’hospital, de tal manera que les habitacions donin façana a espais exteriors sense visuals cap a l’hospital.

Donades les característiques dels usuaris i l’ús del centre, el projecte planteja la ubicació d’una àrea enjardinada central amb voluntat d’establir un entorn i paisatge propis, al que visualment s’incorporen les àrees més públiques de la planta d’accés.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria amb Pere Puig, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Josep Gallego, Mònica Moreno

Estructura

Manuel Arguijo i associats

Instal·lacions

Josep Mª Milián

Empresa Constructora

COMAPA

Fotografia

Aleix Bagué