Biblioteca UPC

Any

1992 – 1997

Situació

Barcelona

Superfície

6.343 m²

Promotor

Universitat Politècnica de Catalunya

Fotos

L’edifici incorpora les diferents biblioteques de les escoles universitàries de la UPC.

La localització especial de l’edifici just en el límit entre la ciutat i el campus universitari, és un dels aspectes en què el projecte ha estat més sensible. La seva imatge com a porta, d’una banda, i com a peça urbana capaç de provocar activitat i relació, de l’altra, han estat premisses bàsiques a l’hora de desenvolupar el projecte.

Un carrer de nova creació es convertirà en el seu pas per l’interior de l’edifici en un vestíbul generador de trobada i de circulacions, i serà l’element que determini la segregació entre àrees servidores i àrees servides.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Lluís Comerón, Joan Solé

Estructura

Antonio Massagué

Instal·lacions

Manel Molina

Empresa Constructora

Contruccions Deco / Agroman, UTE

Fotografia

Eugeni Pons