Biblioteca central de Santa Coloma

Any

1992 – 1997

Situació

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Superfície

3.432 m²

Promotor

Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

Fotos

La façana principal es converteix en l’autèntic signe identificador de la imatge de l’edifici. La seva forma corba tendirà a plantejar un límit nou a l’espai urbà davanter i, a causa de la seva orientació, aconseguirà reflectir la llum cap a la plaça, amb la qual cosa s’aconseguirà un espai obert amb millors condicions ambientals.

El tractament especial de la secció de la coberta permetrà l’entrada de llum natural i potenciarà, encara més, la independència de la façana principal.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Direcció d’execució

Virginia Otal, Vidal García

Estructura

BOMA

Instal·lacions

Francesc Labastida

Empresa Constructora

Isolux Wat Catalunya

Fotografia

Juan Rodríguez