Casa Pedreño

Any

1985 – 1988

Situació

Vallvidrera, Barcelona

Superfície

616 m²

Promotor

Privat

Fotos

La casa es planteja de manera que es vinculi al terreny i en segueixi el pendent. S’establirà el programa funcional d’acord amb les plataformes, que es determinen segons els nivells de la casa. D’aquesta manera, s’aconsegueix una relació fàcil i còmoda amb l’exterior.

Una gran coberta protegeix tot el volum i avança sobre la façana sud per tal de protegir-la del sol. La coberta posseeix un inici de volada tímid i forçat sobre el buit i les vistes.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Lluís Comerón

Estructura

Brufau-Obiol

Instal·lacions

J. Salvany

Empresa Constructora

Albosan

Fotografia

Juan Rodríguez