Habitatges a la Ronda de Dalt

Any

1997 – 2000

Situació

Barcelona

Superfície

7.403 m² + 2.480 m² Aparcament

Promotor

Patronat Municipal de l’Habitatge

Fotos

El conjunt d’habitatges en règim de lloguer se situa en dos blocs de diferent longitud, que formen una V sense vèrtex i defineixen un espai interior entre els edificis en el qual se situen tots els accessos.

El bloc més profund, situat en el límit Sud, es resol amb tipologies més convencionals, amb visuals sobre la ciutat, per una façana, i sobre Collserola, per l’altra, deixant en façana els dormitoris per a poder gaudir de les vistes.

El bloc més estret, situat en el límit Nord, presenta tipologies de dos dormitoris i cuina-menjador-estar passador amb vista i sol degut a la seva doble orientació.

El color del conjunt intenta minimitzar el seu impacte en el lloc.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Josep Maria Casadevall

Estructura

Antonio Massagué

Instal·lacions

Josep Boltaina

Empresa Constructora

Huarte

Fotografia

Aleix Bagué / Eugeni Pons / J. Nundo