Habitatges a Ciutat Vella

Any

1996 – 1999

Situació

Barcelona

Superfície

6.500 m²

Promotor

INCASOL

Fotos

Es tracta d’una illa tancada situada en ple barri antic i envoltada de carrers estrets, excepte la façana de major dimensió, que el pla urbanístic preveu obrir sobre una plaça de nova creació.

El projecte intentarà dialogar amb les arquitectures de l’entorn. La disposició vertical dels forats, sobre un perfil metàl·lic embotit en els forjats, el trencament primari de la volumetria a les cantonades, i el manteniment d’un eix de simetria sobre la façana de la futura plaça seran els mecanismes buscats per a aconseguir aquest diàleg.

Premis

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Lluís Comerón, Joan Íñiguez

Estructura

Antonio Massagué

Instal·lacions

Manel Molina

Empresa Constructora

LAIN

Fotografia

J. Nundo