Casa Casadevall

Any

1988 – 1991

Situació

Vallvidrera, Barcelona

Superfície

838 m²

Promotor

Privat

Fotos

Donada la forma allargada del solar, es disposa la casa en directriu longitudinal.

Disposant de dos accessos diferents.
Formalment la casa es configura en planta com un rectangle al que se li afegeix un cos baix, que permet l’aparició d’un pati obert posterior.

Equip

Autors

Ramón Artigues, Ramón Sanabria

Col·laboradors Arquitectura

Joan Solé

Estructura

Brufau-Obiol

Instal·lacions

Briz-Fumadó

Empresa Constructora

Xedex

Fotografia

M. Armengol