143 Habitatges socials al 22@

Any

2005 – 2008

Situació

Barcelona

Superfície

15.257 m²

Promotor

Foment Inmobiliari Assequible

Fotos

Es tracta d’un edifici lineal de 15 x 53,75 metres amb una alçària de Planta Baixa+13 Plantes Pis. Donada la repercussió visual que té l’edifici des de la Diagonal, es planteja el tester-mitgera com una de les façanes més importants.

L’estructura de formigó es planteja amb una retícula de 8×5 metres. La façana dels panys cecs es realitza mitjançant panells de formigó prefabricat. La retícula de macro-marcs de la façana de les unitats residencials s’ha previst de formigó vist i lligada als pilars de façana i al cantell dels forjats.

La planta baixa s’ha projectat com un sòcol de panys de vidre dins de les pantalles de formigó. Donada la seva gran alçada, s’ha pensat en un entramat de perfils d’alumini que creen un element de control solar.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria amb Josep Maria Casadevall, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Dolors Sayeras

Estructura

Joan Ovejero

Instal·lacions

PGI Grup

Empresa Constructora

DRAGADOS

Fotografia

Aleix Bagué