Torres d’habitatges a La Llotja

Any

2007 – En curs

Situació

Lleida

Superfície

44.685 m²

Promotor

Metrovacesa

Fotos

La pròpia disposició dels edificis, provocarà una certa dualitat entre ells. Així no només seran dos edificis, sino que cadascun d’ells incorporarà dues volumetries, tendint a provocar compositivament una composició volumètrica més complexa i a la vegada més disciplinada amb la organització de la pròpia planta.

Aquesta dualitat també intervindrà en els propis materials (vidre i pedra) que aniran determinant la imatge del conjunt, disposats en traços estratègics però que a la vegada solucionen les visuals i els assolejos de les tipologies d’habitatges.

Premis

Equipo

Autors

Ramón Sanabria amb Patxi Mangado, Ramón Maria Puig, UTE

Col·laboradors Arquitectura

Josep Gallego, Carla Maideu

Estructura

BIS structures

Instal·lacions

JSS Efficient Engineering

Empresa Constructora

AVINTIA

Infografia

Saida Dalmau