Fase 1A edifici docent campus Torribera

Any

2011 – En curs

Situació

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Superfície

3.881 m²

Promotor

Universitat de Barcelona

Fotos

El projecte s’organitza mitjançant dues crugies principals. En una es troben situades totes les aules i les parts de programa relacionades amb l’activitat docent i l’altra suporta les comunicacions verticals (escales i ascensors) i els diferents serveis (banys, magatzems, espais de neteja i patis d’instal•lacions) En aquesta segona crugia també existeixen uns espais que donen accés als banys i escales, permeten l’estada i descans dels usuaris de l’edifici. Són les connexions d’aquesta primera fase amb la futura ampliació de l’edifici. Aquestes dues crugies queden unides en un espai lineal a on hi han les escales públiques i de relació de les diferents plantes. A banda i banda de l’eix central es troben els patis d’instal•lacions que fan arribar els diferents elements dels sistema de climatització a les respectives aules i el passadís que absorbeix les principals comunicacions horitzontals.

Premis

Equip

Autors

Ramón Sanabria, Lidia Planas, Josep Gallego amb Patxi Mangado, UTE

Estructura

BIS structures

Instal·lacions

QS enginyeria

Infografia

Narcís Pujol