289-JAUME I-FOTO 01
289-JAUME I-FOTO 02
289-JAUME I-FOTO 03
289-JAUME I-FOTO 04
289-JAUME I-FOTO 05
289-JAUME I-DWG 01
289-JAUME I-DWG 02
Residència Universitària Jaume I